NA_ŻARTY

 
Rejestracja: 2017-10-09
Punkty65Więcej
Następny poziom: 
Ilość potrzebnych punktów: 135
Ostatnia gra
Tysiąc

Tysiąc

Tysiąc
6 godzin temu

Aktywność w grach

Tysiąc

Tysiąc

ZwycięstwaWygrane Żetony
907149,58 mln
Pool Live Pro

Pool Live Pro

ZwycięstwaRozegranych gier
435882

Prezenty

Prezentów: 20

Coś o mnie

Zainteresowania
https://youtu.be/d9HqVXGRJL0?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA,
Co lubię
,,,https://youtu.be/x6V_c7FepYk,
,https://youtu.be/vC0VDergK3g.

Przed TOBĄ,któryś
trzy dni cierpiał kaźnie
i poznał ludzkie
przedśmiertelne bojaźnie,
Żebrząc, by wieczną
nie była jej męka,
Polska klęka.
...i Polska
i cały świat...
prosi Boga o zmiłowanie
w czasie trwającej pandemi.
...pośród izolacji, w której cierpimy...

https://youtu.be/iSl1kmQMG2Ehttps://youtu.be/OomaNxkY-KY

Gdy ci wspo­mnie­nie smu­tek tyl­ko mno­ży,
Je­śliś za­wo­dów gorz­kich do­znał tyle,
Że na na­dziei swych sto­jąc mo­gi­le,
Ju­trzej­szej cze­kasz obo­jęt­ny zo­rzy,
Nic nie żą­da­jąc ani drżąc przed ni­czem,
Co­kol­wiek w ło­nie kry­je ta­jem­ni­czem;

Kie­dy ni­ko­go nie masz w krań­cach świa­ta,
Do kogo myśl-by le­cia­ła tę­sk­nią­ca,
Jako ku zie­mi leci świa­tło słoń­ca
I w sieć ją ja­snych pro­mie­ni opla­ta
I pie­ści kwia­ty i kło­sy i drze­wa
I wszyst­ko zło­ci i wszyst­ko ogrze­wa:

Co cię tu trzy­ma?... Patrz — za­wsze go­to­we
Dło­nie, co w chwi­li ujmą nas tej sa­mej,
Gdy tyl­ko na­sze dło­nie im po­da­my,
I stąd nas we­zmą... Cze­mu drżysz i gło­wę
Od­wra­casz z trwo­gą od nich? Co cię trzy­ma
Tu, gdzie dla cie­bie nic dro­gie­go nie­ma?..K.P-Tetmajer"Gdy ci wspomnienie tylko smutek mnoży"

https://youtu.be/sq0MVlwL-SE?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA

Fałsz, za­wiść, pła­skość, mier­ność, nik­czem­ność, głu­po­ta:
oto rafy, o któ­re łódź moja po­trą­ca,
pły­nąc przez ży­cia męt­ne i cuch­ną­ce bło­ta
pod nie­bem za­chmu­rzo­nym, bez gwiazd i bez słoń­ca.

Wiem, że błot nie prze­pły­nę - od­rzu­cam precz wio­sła
i przy­mknąw­szy po­wie­ki na dnie ło­dzi leżę,
nie dba­jąc, kędy by mnie męt­na woda nio­sła,
nie dba­jąc, gdzie i ja­kie cze­ka mnie wy­brze­że?

Tak pły­nę ja, zro­dzo­ny od czy­ste­go mo­rza,
do pur­pu­ro­wych wscho­dów, za­cho­dów zło­co­nych,
do gwiazd kro­ci, or­ka­nu, co gna przez prze­stwo­rza,
do cisz wiel­kich i sen­nych i do wysp zie­lo­nych

Tak pły­nę ja, zro­dzo­ny, by sło­necz­ne fale
pruć sil­nym ru­chem ręki le­żą­cej na ste­rze,
by wiry i wie­trzy­ce roz­trą­cać zu­chwa­le - -
tak pły­nę i pół­mar­two na dnie ło­dzi leżę...K.P-T...."Fałsz,zawiść"


https://youtu.be/3E354n6-7PA?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA

Ostatnie wizyty

Ilość wizyt: 13304
2 godziny temu
4 godziny temu
6 godzin temu
6 godzin temu
6 godzin temu
8 godzin temu
8 godzin temu
8 godzin temu
8 godzin temu

Tablica